Faktúry

Zverejnené Predmet faktúry Dodávateľ Celková cena
16.03.2022 n?radie .. Mountfield SK, s.r.o., 56.9 €
16.03.2022 tonery Jaroslav Adamec - Phobosstudio, 51.9 €
16.03.2022 ?dr?.tried MMP stav, s.r.o., 12188.78 €
16.03.2022 potraviny Tropico Z, s.r.o., 240 €
16.03.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 348.66 €
16.03.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 186.85 €
16.03.2022 potraviny NORDFOOD s.r.o., 221.34 €
16.03.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 269.81 €
16.03.2022 potraviny NORDFOOD s.r.o., 319.97 €
15.03.2022 ?ist.kanal Vod?rensk? spolo?nos, 283.2 €
09.03.2022 el. klav?r Muziker, a.s., 370 €
08.03.2022 tel.hovory Slovak Telekom, a.s., 18.2 €
08.03.2022 EE/2 nedop SSE, a.s., 114.31 €
08.03.2022 MH2 knihy Knihy pre ka?d?ho s.r.o., 107.35 €
08.03.2022 likv.odpad LIKVIDATORLM, 30 €
05.03.2022 notebook Technimax s.r.o., 1144 €
05.03.2022 dok.stanic trade technolooofy s.r.o., 432 €
05.03.2022 lamin?t po Koberce MAX,s.r.o., 4211.62 €
05.03.2022 skri?a otv B2Bpartner s.r.o., 172.8 €
05.03.2022 materi?l CARTA Slovakia, s.r.o., 188.91 €
04.03.2022 materi?l Pap?rensk? zbo?? s.r.o., 103.15 €
04.03.2022 os. udaj 3 osobnyudaj.sk, s.r.o., 40.8 €
04.03.2022 plyn 3 SPP,a.s., 662 €
04.03.2022 ?JR mater KINEKUS, s.r.o., 84.01 €
01.03.2022 my?. org.k Alza.sk s.r.o., 195.87 €
01.03.2022 z?mok Alza.sk s.r.o., 26.58 €
28.02.2022 potraviny NORDFOOD s.r.o., 429.25 €
28.02.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 232.67 €
28.02.2022 potraviny Ladislav Czir?k, 559.77 €
28.02.2022 potraviny Martin Barto?, 634.19 €