Faktúry

Zverejnené Predmet faktúry Dodávateľ Celková cena
26.08.2021 SJR softwa Verejn? informa?n? slu?ba, spo, 176.4 €
26.08.2021 likv.odpad LIKVIDATORLM, 15 €
24.08.2021 revizia PP Profi heating, s.r.o., 1281.6 €
23.08.2021 materi?l INEP, s.r.o., 42.61 €
12.08.2021 tel. hovor Slovak Telekom, a.s., 18.2 €
12.08.2021 EE/7 BCF ENERGY, s.r.o., 292.87 €
12.08.2021 tel.hovory O2 Slovakia, s.r.o., 84 €
05.08.2021 spor?k VALEX SK s.r.o., 454 €
05.08.2021 SJR materi KINEKUS, s.r.o., 45.07 €
02.08.2021 plyn SPP,a.s., 658 €
02.08.2021 os.udaj 8 osobnyudaj.sk, s.r.o., 40.8 €
30.07.2021 potraviny COOP Jednota L.Mikul??, 81.63 €
30.07.2021 potraviny COOP Jednota L.Mikul??, 114.89 €
29.07.2021 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 42.28 €
27.07.2021 potraviny Ladislav Czir?k, 358.82 €
23.07.2021 vodne Vod?rensk? spolo?nos, 281.16 €
21.07.2021 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 143.16 €
19.07.2021 AJ knihy Richard ?rob?r - Littera, 103.25 €
16.07.2021 rev.kominy Rev?zie Kom?nov, s.r.o., 309 €
16.07.2021 material CARTA Slovakia, s.r.o., 155.25 €
16.07.2021 potraviny NORDFOOD s.r.o., 95.98 €
16.07.2021 potraviny NORDFOOD s.r.o., 152.09 €
16.07.2021 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 237.1 €
13.07.2021 kni?na pou Adriana ?utkov? - Knihkupectvo, 195 €
13.07.2021 tel.hovory O2 Slovakia, s.r.o., 84 €
12.07.2021 tel.hovory Slovak Telekom, a.s., 18.2 €
12.07.2021 str.listky UP D?jeuner, s.r.o., 245.34 €
08.07.2021 vzdial.pod Verejn? informa?n? slu?ba, spo, 72 €
08.07.2021 EE/6/Z? BCF ENERGY, s.r.o., 519.38 €
08.07.2021 BOZP II.Q GLOBAL-Ondrej Glemba, 72 €