Faktúry

Zverejnené Predmet faktúry Dodávateľ Celková cena
31.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 713.69 €
31.05.2023 potraviny Ladislav Czir?k, 664 €
30.05.2023 potraviny SALAT?N, s.r.o., 326.88 €
30.05.2023 potraviny Martin Barto?, 716.57 €
30.05.2023 potraviny NORDFOOD s.r.o., 239.4 €
30.05.2023 potraviny NORDFOOD s.r.o., 347.62 €
30.05.2023 potraviny SALAT?N, s.r.o., 335.56 €
30.05.2023 potraviny AG FOODS SK,s.r.o., 199.19 €
30.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 132.38 €
30.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 335.74 €
29.05.2023 u?ebnice AITEC, s.r.o., 1485.55 €
26.05.2023 papier.ute PENTA SK s. r. o., 76.6 €
25.05.2023 miska s .. CARTA Slovakia, s.r.o., 496.8 €
22.05.2023 potraviny Ladislav Czir?k, 1091.9 €
22.05.2023 KIA-hobl?k OBI Slovakia s.r.o., 169.9 €
22.05.2023 KIA-mater OBI Slovakia s.r.o., 378.94 €
22.05.2023 KIA klince OBI Slovakia s.r.o., 15.4 €
19.05.2023 sl.tla?iar ELKO Computers Prievidza, spol, 80.4 €
19.05.2023 aktual.KEO KEO, s.r.o., 15 €
19.05.2023 materi?l CARTA Slovakia, s.r.o., 193.64 €
19.05.2023 ?D materi? CARTA Slovakia, s.r.o., 51.24 €
19.05.2023 u?ebnice Orbis Pictus Istropolitana, 831.2 €
19.05.2023 potraviny NORDFOOD s.r.o., 371.6 €
19.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 523.86 €
19.05.2023 potraviny NORDFOOD s.r.o., 408.02 €
19.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 299.61 €
19.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 479.8 €
19.05.2023 potraviny NORDFOOD s.r.o., 531.95 €
19.05.2023 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 363.75 €
15.05.2023 rev?zia M? EKOTEC spol.s.r.o., 220.8 €