Detail faktúry vzdial.pom

Číslo faktúry 2022000288
Dodávateľ Verejn? informa?n? slu?ba, spo,
Adresa dodávateľa ,
IČO 36006912
Predmet faktúry vzdial.pom
Celková cena 72 €
Dátum vystavenia 25.08.2022
Dátum zverejnenia 02.09.2022
Dod. faktúry ..
Dátum evidencie 00.00.0000
Dátum splatnosti 15.09.2022
Dátum zdaniteľného plnenia 00.00.0000
Dátum úhrady 02.09.2022
F/Z
K úhrade 0 €
Stav
Sposôb platby