Detail objednávky potraviny

Názov potraviny
Číslo objednávky 21/2022
Objednávateľ Základná škola s materskou školou, 521, 034 82 Lúčky
Dodávateľ Martin Bartoš, Štiavnická 1825/6, 034 01 Ružomberok IČO 35057297
Súbor -- neznámy --
Cena objednávky 592 €
Dátum objednania 01.03.2022
Dátum zverejnenia 01.03.2022