Zmluvy

Zverejnené Názov Číslo zmluvy Cena
12.11.2019 Hodina deťom 13/2019 0 €
31.10.2019 Športové a reprezentačné oblečenie - dar 14/2019 1190 €
28.10.2019 Škola v prírode 12/2019 3050 €
16.10.2019 Aktualizácia programov - Topset 11/2019 660 €
09.10.2019 Dodávka elektriny 10/2019 0 €
16.09.2019 Darovacia zmluva 08/2019 33 €
06.09.2019 Darovacia zmluva 07/2019 33 €
02.09.2019 Zmluva o výpožičke 09/2019 0 €
27.08.2019 SZUŠ Jánoš 06/2019 50 €
26.08.2019 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia TV VO01/2019 15049 €
28.05.2019 UNION - zmluva o používaní elektronických služieb 07/2019 0 €
27.05.2019 Doprava 06/2019 0 €
16.04.2019 Sadovo 05/2019 0 €
21.03.2019 Mandátny certifikát 04/2019 48 €
28.02.2019 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 03/2019 0 €
21.02.2019 Darovanie papiera 02/2019 0 €
08.01.2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 01/2019 0 €
29.12.2018 Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. 11/V/2016 19/2018 553 €
20.09.2018 Darovacia zmluva - Mondi SCP 15/2018 0 €
12.09.2018 Darovacia zmluva - Rodičovské združenie 16/2018 43 €
31.08.2018 Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 11/V/2016 18/2018 0 €
11.06.2018 Plavecký výcvik 13/2018 20 €
06.06.2018 Školské ovocie 08/2018 0 €
06.06.2018 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny 12/2018 0 €
14.05.2018 Grant KIA 11/2018 0 €
12.03.2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 07/2018 0 €
12.03.2018 Darovacia zmluva Mondi SCP 08/2017 0 €
09.03.2018 Zmluva o dodávke plynu 05/2018 0 €
09.03.2018 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu 06/2018 0 €
05.03.2018 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 04/2018 0 €