Zmluvy

Zverejnené Názov Číslo zmluvy Cena
21.09.2016 Zmluva o dodávke z verejného vodovodu 4/2016 0.8952 €
20.09.2016 Dodatok k zamestnávateľskej zmluve 3/2016 2 €
12.09.2016 Zmluva o dodávke zemného plynu 2/2016 770 €
03.02.2016 Poskytovanie verejných služieb 1/2016 19.9 €
18.12.2015 O bezplatnom prevode majetkuštátu 67/2015 1459.67 €
07.12.2015 Zmluva o bežnom účte 65/2015 0 €
18.11.2015 Zmluva o poskytnutí služieb 64/2015 0 €
18.10.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť 62/2015 1500 €
05.10.2015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 61/2015 870.12 €
21.09.2015 Darovacia zmluva - papier A4 60/2015 32.44 €
22.06.2015 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž mantinelového systému 59/2015 10819.2 €
05.06.2015 Rámcová zmluva - riešenie tabletov Smsung School 58/2015 25.2 €
13.04.2015 Zmluva o pôžičke 56/2015 96 €
09.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 55/2015 5808 €
10.03.2015 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby 54/20015 150 €
26.02.2015 Rámcová dohoda - zmluva 53/2015 999 €
22.01.2015 Ddatok k zmluve o vykonávaní servisných prác IKT 0611/09 136 €
19.01.2015 Rámcová kúpna zmluva 51/2015 19990 €
19.01.2015 Rámcová kúpna zmluva 52/2015 19990 €
18.01.2015 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby 63/2015 150 €
19.12.2014 Rámcová zmluva o dodávke svietidiel 50/2014 56 €
17.12.2014 Rámcová kúpna zmluva 49/2014 19999 €
17.10.2014 Stavebné práce na mulifinkčné ihrisko 47/2014 12995.4 €
01.10.2014 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu 46/2014 0 €
21.08.2014 Zmluva o výpožičke 42/2014 0 €
08.08.2014 Darovacia zmluva 44/2014 38.92 €
01.07.2014 Zmluva o dielo - športový povrch z umelej trávy 43/2014 11388 €
20.06.2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 908/2014 41/2014 0 €
10.06.2014 Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 40/2014 15 €
06.06.2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 39/2014 0 €