Zmluvy

Zverejnené Názov Číslo zmluvy Cena
04.06.2013 Darovacvia zmluva na kopírovací papier A4 29/2013 38.92 €
12.12.2012 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 28/2012 0 €
13.11.2012 Nájomná zmluva 26/2012 1643 €
25.09.2012 Darovacia zmluva č. 32/9/2012 26/2012 45.18 €
20.09.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky 23/2012 1100 €
20.09.2012 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012 PKR-GR-1953 24/2012 1473.6 €
20.09.2012 Darovacia zmluva B-2011/3091-037812823 25/2012 0 €
30.07.2012 Stavebné práce 22/2012 8075 €
25.07.2012 Dodávka šatníkových skríň 21/2012 2620.8 €
05.06.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2012 0 €
11.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančného daru 18/2012 97.2 €
11.04.2012 Zmluva ododávke a distribúci elektriny 19/2012 0 €
29.03.2012 Darovacia zmluva 17/2012 45.18 €
17.02.2012 Nájomná zmluva 16/2012 3010 €
14.02.2012 Vyraďovanie arch. materiálov + regálový archívny systém 15/2012 857 €
01.02.2012 Zmluva o prenájme telocvične 14/2012 225 €
11.01.2012 Servisná zmluva 13 30 €
09.11.2011 Zmluva o výpožičke 12/2011 0 €
28.09.2011 O vzájomnej spolupráci 11 30 €
13.09.2011 Podmienky spolupráce 10 0 €
16.06.2011 Darovacia zmluva 9/2011 37.64 €
23.03.2011 Rámcová kúpna zmluva 8/2011 0 €
10.03.2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru 6/2011 200 €
10.03.2011 Zmluva o spolupráci 3/2011 18 €
10.03.2011 Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 7/2011 7332 €
09.03.2011 Zmluva o poskytnutí finančného daru 4 79.2 €
09.03.2011 Zmluva o pskytnutí finančného príspevku č. ZGP 17/2011 5 1970 €
08.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení 1/2011 1 €
08.03.2011 Dodatok zmluvy o pripojení 2/2011 1 €