Zmluvy

Zverejnené Názov Číslo zmluvy Cena
10.03.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 38/2014 15.99 €
16.12.2013 Darovacia zmluva Školy pre budúcnosť 37/2013 595 €
19.11.2013 zmluva o podmienkach spoluporáce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov 36/2013 0 €
04.11.2013 Zmluva o pôžičke 35/2013 128 €
17.09.2013 Dodatok k zmluve č. 03/2013 32/2013 1473.67 €
09.08.2013 Darovacia zmluva 33/2013 2067.57 €
26.06.2013 Zmluva č. 1059/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu 31/2013 0 €
26.06.2013 Zmluva o dielo - oprava sociálnch zariadení 32/2013 14819.6 €
04.06.2013 Darovacvia zmluva na kopírovací papier A4 29/2013 38.92 €
12.12.2012 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 28/2012 0 €
13.11.2012 Nájomná zmluva 26/2012 1643 €
25.09.2012 Darovacia zmluva č. 32/9/2012 26/2012 45.18 €
20.09.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky 23/2012 1100 €
20.09.2012 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012 PKR-GR-1953 24/2012 1473.6 €
20.09.2012 Darovacia zmluva B-2011/3091-037812823 25/2012 0 €
30.07.2012 Stavebné práce 22/2012 8075 €
25.07.2012 Dodávka šatníkových skríň 21/2012 2620.8 €
05.06.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2012 0 €
11.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančného daru 18/2012 97.2 €
11.04.2012 Zmluva ododávke a distribúci elektriny 19/2012 0 €
29.03.2012 Darovacia zmluva 17/2012 45.18 €
17.02.2012 Nájomná zmluva 16/2012 3010 €
14.02.2012 Vyraďovanie arch. materiálov + regálový archívny systém 15/2012 857 €
01.02.2012 Zmluva o prenájme telocvične 14/2012 225 €
11.01.2012 Servisná zmluva 13 30 €
09.11.2011 Zmluva o výpožičke 12/2011 0 €
28.09.2011 O vzájomnej spolupráci 11 30 €
13.09.2011 Podmienky spolupráce 10 0 €
16.06.2011 Darovacia zmluva 9/2011 37.64 €
23.03.2011 Rámcová kúpna zmluva 8/2011 0 €