Zmluvy

Zverejnené Názov Číslo zmluvy Cena
10.03.2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru 6/2011 200 €
10.03.2011 Zmluva o spolupráci 3/2011 18 €
10.03.2011 Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 7/2011 7332 €
09.03.2011 Zmluva o poskytnutí finančného daru 4 79.2 €
09.03.2011 Zmluva o pskytnutí finančného príspevku č. ZGP 17/2011 5 1970 €
08.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení 1/2011 1 €
08.03.2011 Dodatok zmluvy o pripojení 2/2011 1 €