Faktúry

Zverejnené Predmet faktúry Dodávateľ Celková cena
27.02.2019 likv.TKO LIKVIDATORLM, 30 €
27.02.2019 potraviny FRUKTAL s.r.o., 53.11 €
27.02.2019 potraviny Valman s.r.o., 36.77 €
27.02.2019 potraviny AG FOODS SK,s.r.o., 275.51 €
26.02.2019 lyziarsky Juraj Pavelka, 1800 €
25.02.2019 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 374.62 €
25.02.2019 potraviny NORDFOOD s.r.o., 554.61 €
25.02.2019 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 520.94 €
25.02.2019 potraviny Ladislav Czir 440 €
25.02.2019 potraviny FRUKTAL s.r.o., 54.92 €
22.02.2019 didak.pomo Pebecon s.r.o., 120 €
22.02.2019 RAABE RAABE, 41.45 €
20.02.2019 osvetlenie Jaroslav Slia 254.22 €
20.02.2019 osvetlenie Jaroslav Slia 287.36 €
18.02.2019 uc. pomock Muziker, a.s., 101.5 €
15.02.2019 potraviny NORDFOOD s.r.o., 327.64 €
15.02.2019 potraviny FRUKTAL s.r.o., 74.56 €
15.02.2019 potraviny NORDFOOD s.r.o., 292.36 €
15.02.2019 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 165.62 €
15.02.2019 potraviny FRUKTAL s.r.o., 34.68 €
15.02.2019 POTRAVINY COOP Jednota L.Mikul 91.09 €
15.02.2019 potraviny COOP Jednota L.Mikul 111.73 €
15.02.2019 potraviny NORDFOOD s.r.o., 406.67 €
15.02.2019 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 548.64 €
15.02.2019 potraiviny Ladislav Czir 396 €
15.02.2019 potraviny Valman s.r.o., 36.77 €
13.02.2019 postpoukaz Tla 111.48 €
11.02.2019 tel. hovor O2 Slovakia, s.r.o., 63.11 €
11.02.2019 CARTA Slovakia, s.r.o., 147.29 €
11.02.2019 EE/1/ BCF s.r.o., 504.97 €