Faktúry

Zverejnené Predmet faktúry Dodávateľ Celková cena
31.05.2022 potraviny COOP Jednota L.Mikul??, 108.63 €
31.05.2022 potraviny Martin Barto?, 738.82 €
31.05.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 491.6 €
31.05.2022 potraviny NORDFOOD s.r.o., 122.42 €
31.05.2022 potraviny Ladislav Czir?k, 701.7 €
31.05.2022 potraviny COOP Jednota L.Mikul??, 246.46 €
30.05.2022 pe?iatky pandrlak advertising, s.r.o., 68.76 €
27.05.2022 ?Jmateri?l CARTA Slovakia, s.r.o., 96.51 €
25.05.2022 ?istiace ?t?p?nka Koryt?rov?, 155 €
25.05.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 427.1 €
25.05.2022 potraviny NORDFOOD s.r.o., 372.89 €
25.05.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 389.56 €
25.05.2022 potraviny NORDFOOD s.r.o., 597.95 €
25.05.2022 odb.interv Mesto Ru?omberok, 150 €
25.05.2022 ?at?.skrin HANKO S.R.O., 1020 €
24.05.2022 kufrik n?r Alza.sk s.r.o., 125.29 €
20.05.2022 vlajky Vlajky.EU s.r.o., 96.43 €
20.05.2022 M? revizia EKOTEC spol.s.r.o., 220.8 €
20.05.2022 SJu?ebnice preskoly.sk s.r.o., 495.6 €
20.05.2022 magn.mapa VK? Harmanec, s.r.o., 700.8 €
18.05.2022 reprodukto NAY a.s.,, 938.99 €
18.05.2022 materi?l Alza.sk s.r.o., 69.3 €
18.05.2022 funk?.vzde Katol?cka univerzita v Ru?ombe, 198 €
16.05.2022 datakabine P.Hladk?-GOODWILL SLOVAKIA, 420 €
13.05.2022 M? u?.mate OPIDEKOR, s.r.o., 49.68 €
13.05.2022 u?ebnice TAKTIK Vydavate?stvo sro, 176.9 €
13.05.2022 licencia eSYST, s.r.o., 150 €
13.05.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 260.18 €
13.05.2022 potraviny CHRIEN,spol.s.r.o., 205.2 €
13.05.2022 potraviny AG FOODS SK,s.r.o., 145.02 €